Oonasin Dyreklinikk er forpliktet til å holde dette nettstedet oppdatert og med korrekt informasjon. Skulle du likevel oppleve noe som ikke er korrekt eller utdatert, vil vi bli takknemlige dersom du varsler oss om dette. Vennligt oppgi hvor på nettstedet du fant dette. Vi vil da tak tak i dette snarest. Vennligst send din respons via e-post til: on.kkinilkeryd-nisanoo@anoo.

Vi er ikke ansvarlig for tap som følge av unøyaktigheter eller ufullstendighet, og heller ikke for tap som skyldes problemer forårsaket av eller iboende til formidling av informasjon via internett, for eksempel forstyrrelser eller avbrudd. Når du bruker nett-kjemaer, prøver vi å begrense antall obligatoriske felt til et minimum. For sårbare tap som følge av bruk av data, råd eller ideer levert av eller på vegne av Oonasin Dyreklinikk via dette nettstedet, aksepterer Oonasin Dyreklinikk ikke noe ansvar.

Oonasin Dyreklinikk skal gjøre alt for å beskytte systemene mot enhver form for ulovlig bruk. Oonasin Dyreklinikk skal iverksette egnede tekniske og organisatoriske tiltak for dette formål, idet det blant annet tas hensyn til den nyeste teknikken. Det skal imidlertid ikke holdes ansvarlig for noe tap, direkte og / eller indirekte, påført en bruker av nettstedet, som oppstår som et resultat av ulovlig bruk av systemene fra en tredjepart.

Alle immaterielle rettigheter til innhold på dette nettstedet er tildelt Oonasin Dyreklinikk.

Kopiering, spredning eller en hvilken som helst annen bruk av materiale er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Oonasin Dyreklinikk, unntatt, og bare i det omfang som ellers er stipulert i reguleringer, som som er obligatorisk i henhold til lov (slik som retten til å sitere), med mindre det aktuelle innholdet bestemmer noe annet.

Dersom du har spørsmål eller problemer med tilgjengeligheten på dette nettsted, vennligst ikke nøl med å kontakte oss.

Takk for timebestillingen

vi vil kontakte deg så snart som mulig med en bekreftelse.