Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger på Oonasin.no og i forbindelse med kjøp i nettbutikk og andre henvendelser til Oonasin. Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. Oonasin Dyreklinikk, organisasjonsnummer: 997477502 er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål. Kontaktinformasjon finner du her.

Hvilke personopplysninger behandler vi?
Når du skal handle noe i nettbutikken, må du i mange tilfeller oppgi følgende opplysninger:
• Navn
• Telefonnummer
• E-postadresse
• Kortinformasjon
• Leveringsadresse
Registreringen av disse opplysningene er en forutsetning for at kjøpet kan gjennomføres. I forbindelse med kjøp og henvendelser vil vi også lagre:
• Kjøpshistorikk, blant annet hvilken type vare eller tjeneste du har kjøpt og når du kjøpte dem
• Servicestatus, servicehistorikk, returer, reklamasjoner, reparasjoner samt evt. oppgraderinger av produkter

Dersom du har opprettet en brukerprofil på Nettstedet, kan du velge å logge deg inn med ditt brukernavn og passord når du skal handle på Nettstedet.
Ved opprettelse av en brukerprofil, krever vi at du oppgir følgende opplysninger:
• Personalia
• Postadresse
• Telefonnummer
• E-postadresse
Når du oppretter en profil, har du anledning til å krysse av for at du ønsker å motta vårt nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av dette nyhetsbrevet ved å benytte en link nederst i nyhetsbrevet som vil bli sendt pr. e-post.

Dersom du velger å delta i en kampanje, brukerundersøkelse mv. vil dette kunne innebære at du oppgir ytterligere opplysninger, slik som kjønn, fødselsdato, interesser mv. avhengig av hva som etterspørres i den enkelte kampanjen eller brukerundersøkelsen. Deltakelse i denne typen undersøkelser er frivillig.

Vi vil kunne motta informasjon fra samarbeidspartnere og leverandører i forbindelse med vedlikehold av adresselister og markedsføringskampanjer. Informasjonen vi mottar kan være sannsynlighetsbasert, slik som sannsynlig størrelse på din husstand og alder.
Vi benytter såkalte informasjonskapsler og lignende teknologier som generer opplysninger som vi bruker for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet og for andre analyse- og statistikkformål. Disse opplysningene benyttes på et aggregert nivå, men enkelte opplysninger vil kunne være å anse som personopplysninger på innsamlingstidspunktet, slik som din IP-adresse. Informasjonsinnsamling ved hjelp av informasjonskapsler er beskrevet mer utførlig i kapittel 7 nedenfor.

1. Grunnlag for å behandle personopplysninger
Personopplysningsregelverket begrenser adgangen til å behandle personopplysninger ved å angi hva som skal anses som legitime grunner til å innhente og bruke personopplysninger («Behandlingsgrunnlag»). Reglene om Behandlingsgrunnlag innebærer at det er adgang til å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med den hvis personopplysninger behandles. Vår avtale med deg er vårt primære Behandlingsgrunnlag.
I tillegg baserer vi deler av behandlingen på ditt samtykke. Samtykke innhentes ved markedsføringshenvendelser, brukerundersøkelser, kampanjer mv.
Enkelte behandlinger baserer seg på en interesseavveining, for eksempel analyse og videreutvikling av våre tjenester og Nettstedet der vår legitime interesse knyttet til bruken av opplysningene veier tyngre enn evt. ulemper for den enkelte kunde.

2. Hva bruker vi dine personopplysninger til?
Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:
• Oppfyllelse av plikter knyttet til salg: Dette omfatter oppfyllelse av våre forpliktelser overfor deg som kunde, herunder levering, relevant service, kundeoppfølging og besvarelse av spørsmål, samt oppfyllelse av våre plikter etter gjeldende regelverk.
• Tilby deg relevante råd, oppfølgning og tilbud: Vi vil benytte dine personopplysninger for å gi deg relevante råd, oppfølgning og tilbud på produkter og tjenester relatert til det du allerede har kjøpt hos oss.
• Etablering av kundeprofil: Vi vil kunne etablere en kundeprofil basert på kjøpshistorikk og tilgjengelige opplysninger som grunnlag for nyhetsbrev, produktinformasjon, tilpasset markedsføring og kjøpsanalyser.
• Administrasjon av brukerprofiler: Vi har tilgang til din brukerprofil for å kunne administrere dine kontaktopplysninger og eventuelle samtykker til å motta vårt nyhetsbrev, deltakelse i kampanjer eller lignende.
• Dersom du kontakter oss via kundeservice: Avhengig av hva henvendelsen gjelder og hvilken kanal du kontakter oss fra (telefon, chat eller RemoteFix), vil vi kunne ha behov for å vite hvem du er, hvilket produkt du har kjøpt, din adresse eller ditt telefonnummer. Vi vil innhente de opplysninger vi trenger for å hjelpe deg.
• Reklamasjoner og reparasjoner: Dersom du reklamerer på en vare eller ber oss om å foreta en reparasjon eller omlevering, vil vi trenge dine kontaktopplysninger for å kunne registrere reklamasjonen og gjennomføre reparasjon eller omlevering.
• vikling av tjenester og sikker drift: For å kunne videreutvikle våre tjenester og drive Nettstedet på en god og forsvarlig måte, er vi avhengige av blant annet å kunne produsere statistikk om slikt som trafikk, kjøp og atferd på Nettstedet. Vi vil også kunne ha behov for å skaffe oss kunnskap om svindel og å iverksette tiltak for å forhindre dette. Vi vil så langt som mulig basere oss på aggregerte data for disse formålene.
• Elektronisk markedsføring: Dersom du eksplisitt har samtykket til det, vil vi benytte personopplysninger vi har om deg til å sende deg tilbud og informasjon om våre produkter. Vi benytter i denne forbindelse bl.a. den informasjonen vi har om dine tidligere kjøp for å gi deg tilbud som vi tror du vil være interessert i. Du kan når som helst gi oss beskjed om at du ikke lenger ønsker denne typen henvendelser ved å kontakte kundeservice.
• Kampanjer og undersøkelser: Dersom du velger å delta i en undersøkelse, kampanje el. på Nettstedet, vil du kunne bli bedt om å oppgi personopplysninger, slik som navn, adresse og/eller telefonnummer. Formålet vil være å kunne identifisere deg dersom du for eksempel vinner en premie.
• Bruk av eksterne leverandører: Dersom du bestiller eksterne tjenester, vil kontaktopplysninger og andre relevante opplysninger vi har registrert om deg kunne bli utlevert til leverandøren.

3. Hvem får tilgang til dine personopplysninger?
I enkelte tilfeller får andre virksomheter tilgang til dine personopplysninger:
• Andre selskaper: I noen tilfeller vil vi ha behov for å dele dine personopplysninger med andre selskaper for eksempel i forbindelse med kundeservice, reklamasjon og reperasjon. Opplysningene vi deler vil i mottakerselskapet ikke bli brukt for andre formål enn de som er angitt ovenfor i pkt. 3.
• Samarbeidspartnere: Vi har inngått samarbeid med utvalgte virksomheter som går ut på at disse virksomhetene
(«Samarbeidspartnere») i enkelte tilfeller formidler vi Samarbeidspartners produkter og tjenester (f.eks. forsikring, finansiering og reparasjon).
(«Databehandler»). Spørsmål vedrørende Samarbeidspartnerens behandling av personopplysninger må rettes til den aktuelle Samarbeidspartneren.
• Offentlig myndighet: Dine personopplysninger kan i spesielle tilfeller bli utlevert til relevant offentlig myndighet. Slik utlevering vil bare finne sted dersom vi er pålagt dette etter gjeldende lover og regler.

4. Tilgang fra utlandet
For det tilfellet at Oonasin benytter underleverandører som er etablert utenfor EU/EØS, vil vi sørge for at behandlingen underlegges et vern tilsvarende det som gjelder innenfor EU/EØS, for eksempel ved hjelp av EUs standardavtaler, EU-US Privacy Shield eller annen tilsvarende ordning.

5.Pålogging via sosiale medier
For å gjøre det mest mulig enkelt for deg å logge inn på våre sider, tilbyr vi pålogging via konto hos Google, Facebook eller Twitter for deg som har det. Merk at hvis du velger å benytte deg av pålogging via en av disse kontoene, vil personvernvilkårene for den aktuelle tjenesten gjelde for eventuell innsamling av personopplysninger eller bruk av informasjonskapsler mens du er innlogget.

6. Bruk av informasjonskapsler mv.
Vi benytter såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne.
Du har muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere cookies i nettleseren din er at Nettstedet ikke vil fungere optimalt. Grunnen er at formålet med de fleste informasjonskapslene vi benytter er å sørge for nettopp funksjonalitet på Nettstedet, som for eksempel at Nettstedet skal klare å huske hva du har lagt i handlekurven.
Vi benytter også andre verktøy enn informasjonskapsler for å innhente informasjon om din IP-adresse, hvilken type nettleser du bruker, din bredbåndsleverandør, operativsystem, dato og tid for besøk på Nettstedet, samt en del data om hvordan du navigerer på siden.
Denne informasjonen bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre Nettstedet mer brukervennlig.
For en fullstendig liste over hvilke informasjonskapsler vi benytter, følg denne linken

7. Sletting
Oonasin sletter opplysningene om deg i tråd med krav i regelverket.
Opplysninger om kjøp vil som hovedregel slettes når det ikke lenger er behov for å lagre opplysningene for å besvare kundehenvendelser og reklamasjoner, med mindre vi trenger opplysningene for å oppfylle andre legitime formål. Regnskapslovgivningen og annen lovgivning kan i enkelte tilfeller pålegge oss å lagre visse typer informasjon i et lengre tidsrom.
I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

8. Dine rettigheter
Oonasin verdsetter dine tilbakemeldinger. Her kan du se hvilke rettigheter du til enhver tid har og som du kan gjøre gjeldende ved å ta kontakt med oss her.
• Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta henvendelser fra oss om tilbud på våre varer og tjenester, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser i hver henvendelse fra oss. Samtykke kan også trekkes tilbake ved å kontakte kundeservice.
• Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.
• Be om retting eller sletting: Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.
Mange opplysninger kan du slette selv. Du kan for eksempel når som helst slette din profil hos oss.
• Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

9. Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på Nettstedet. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på Nettstedet.

Takk for timebestillingen

vi vil kontakte deg så snart som mulig med en bekreftelse.